Kjøpsbetingelser

Betalingsbetingelser

50% av totalsum innbetales a konto ved bestilling, restbeløp før levering. A konto må være betalt før bestilling iverksettes på fabrikk.

Salgs og leveringsbetingelser:

Eventuelt restbeløp betales kontant ved henting/levering. Selger har salgspant i de leverte varer inntil full innbetaling har funnet sted. Ved for sen betaling beregnes morarente med 15% pr. påbegynte måned.

Leveransen innbefatter alle produkter som er avtalt i signert tilbud. Ordre kan ikke avbestilles etter at ordre er bekreftet fra fabrikk. Eventuelle endringer skal avtales skriftlig, og må fremkomme i revidert ordrebekreftelse fra produsent.

Angående levering:

Dersom ikke annet er avtalt leveres kjøkken, benkeplate og hvitevarer fra lastelem på lastebil. Varene blir ikke båret inn, kunde må selv være tilstede for å ta imot varer og besørge innbæring.

Vi kan som en ekstratjeneste samle alle varer på vårt lager, kjøre det ut og besørge innbæring. Dette til en pris på kr. 6.000,-

Angående hvitevarer:

Ofte følger det ikke med ledninger, støpsel eller stikk til komfyrer og platetopper. Dette kjøpes i disse tilfellene hos autorisert elektriker som vil kunne utføre installasjonen.

I tilfelle det er mangel eller skade på de mottatt varer må dette sendes i epost til post@inmente.as før
montering. Skade må dokumenteres med bilder, vi trenger også bilde av produktet i originalemballasje.

Eventuell avtale om montering skal beskrives i tilbudet fra Inmente AS. Inmentes montører er selvstendig næringsdrivende og fakturerer kunde direkte.

Kjøkkenmontørene utfører ikke andre arbeider som krever autorisert godkjennelse, som f.eks. VVS og EL., men Inmente as bistår gjerne med å koordinere disse arbeidene med autoriserte godkjente utførende.

Hvitevarer i hel original emballasje kan tas i retur mot et returgebyr på 25% av salgspris.